Pick-by-Light bij Zetra

In het hart van Zetra, de Tyre Wheel Mounting Center (TWMC), worden dankzij een grotendeels geautomatiseerde productielijn, wielen in perfecte condities gemonteerd en gebalanceerd. Deze wielen worden voor VDL Nedcar voor de nieuwe auto’s op afroep geleverd.

Zetra/TWMC werkt in 2 ploegen en ongeveer elke 70 seconden worden wielen voor een nieuwe auto afgeroepen. Binnen 3 uur dienen de wielen o.b.v. specificatie gemonteerd bij VDL Nedcar afgeleverd te worden. Dit vraagt om een bijzonder goed uitgebalanceerd orderverwerkings- en productiesysteem, zeker omdat Zetra/TWMC hierbij geen gebruik maakt van eindvoorraad om snel te kunnen leveren, wat echt uniek is in deze business.

Onlangs werd bekend dat VDL Nedcar nieuwe modellen gaat maken voor BMW. Volume in aantal gemonteerde wielen als ook het aantal varianten gaan daarmee voor Zetra/TWMC omhoog. Doordat Zetra/TWMC nog wel dezelfde snelheid van monteren moet waarborgen was het belangrijk de montagelijn niet alleen uit te breiden maar ook beter te stroomlijnen. Vanwege de verhoging van het aantal varianten worden de loopafstanden groter en moet het picken efficiënter uitgevoerd gaan worden om dezelfde snelheid te kunnen halen.

Zetra/TWMC benaderde Xibis om na te gaan of een Pick-by-Light systeem gecreëerd zou kunnen worden op het huidige Baan IV systeem.

Pick-by-light is een systeem ter ondersteuning van het pickproces en geeft o.b.v. order informatie aan welke velgen en banden gepickt moeten worden door bij de bewuste artikellocatie(s) een lamp te laten branden. Wanneer de set met banden of set met velgen gepickt is, meldt men de pick-order gereed door bij de locatie op een knop te drukken. De transportband gaat lopen en de pick-order wordt gereed gemeld in Baan. Wanneer de pick-order voor zowel de banden als de velgen bevestigd is wordt Baan vrijgegeven voor start van de volgende order. Bij de start van de volgende order worden vanuit Baan de lampen aangestuurd en wordt de montagestraat vrijgegeven voor ontvangst van de volgende order. Om de efficiency te vergroten gaan alvast de lampen knipperen voor de volgende order en wordt middels grote schermen boven de bandenmontagelijn ook de orderinformatie getoond.

De gehele pick-by-light oplossing en interactie met de montagestraat wordt direct vanuit Baan aangestuurd.

Wat waren de uitdagingen

Xibis had een tweetal uitdagingen:

  1. Zetra/TWMC heeft niet voor een kant en klare pick-by-light gekozen maar heeft Xibis gevraagd om de lampen direct vanuit Baan aan te sturen en de montagestraat vrij te geven.
  2. Xibis had met verschillende partijen te maken, waaronder:
  • de Duitse firma Hofmann die voor de uitbreiding van de bestaande montagelijn moest zorgen
  • Xibis ICT voor de middleware (interface tussen Baan en de montagestraat) en Barcoding
  • Xibis ontwikkelaars voor aanpassing Baan IV en webapplicatie voor tonen orderinformatie op grote schermen

Met de verschillende partijen is het proces goed doorgesproken en zijn verschillende oplossingen afgetast. In een blauwdruk is het proces beschreven en is met name de informatie uitwisseling tussen de verschillende systemen vastgelegd. Hierdoor kon elke partij los van elkaar haar deel van de oplossing realiseren en is de pick-by-light in een zeer korte tijd ontwikkeld en uitgerold.

Hoe is het project verlopen

Het project is door Xibis binnen tijd en budget verlopen. Xibis had een slottijd doorgekregen waaraan men zich moest houden. Zetra/TWMC was in de kerstvakantie gesloten en in die tijd moest de montagelijn ontmanteld en weer opgebouwd worden samen met de installatie van de lampen. Waarna de pick-by-light software pas echt getest kon worden.

Om te zorgen dat in de kerstvakantie een snelle test uitgevoerd kon worden, had Xibis een testsimulatie gecreëerd om zonder de montagestraat te kunnen testen.

Vanwege alle voorbereidingen kon de fysieke test boven verwachting in een zeer korte tijd met goed resultaat afgehandeld worden.

In de eerste week van 2017 zijn in de middleware nog een aantal minimale aanpassingen gedaan om het pick-by-light gedrag nog beter bij de praktijk en het grote volume aan te laten sluiten.

Wat vond Zetra/TWMC van de samenwerking met Xibis

Wij als Zetra/TWMC hebben de samenwerking met Xibis tijdens dit project als zeer professioneel en vakkundig ondervonden.

Door de adequate en professionele  aanpak van Xibis is het project tijdig en met minimale aanpassingen tijdens de implementatie afgerond.

Het systeem is, ondanks compleet nieuwe opzet, stabiel en we zijn zeer tevreden over de huidige performance.

Wil Vinclair  |  Managing Director Zetra