16/05/2018

Verwerkersovereenkomst

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is ingegaan, is Xibis verplicht een Verwerkersovereenkomst af te sluiten met haar klanten. Xibis maakt in de basis gebruik van standaard producten en diensten die alleen inhoudelijk afwijken conform de wensen van haar klanten. De Verwerkersovereenkomst is onderdeel van alle overeenkomsten en/of (mondelinge) afspraken die tussen Xibis en haar klanten afgesloten worden.

Xibis verplicht zich om:

  • de AVG na te leven
  • de Persoonsgegevens (uiteengezet in de Verwerkersovereenkomst) alleen te verwerken voor en in opdracht van haar klanten
  • uitvoering te geven aan de Verwerkersovereenkomst

Via onderstaande link is de Verwerkersovereenkomst op te halen:

Verwerkersovereenkomst

Processor Agreement