10/08/2016

Optimalisatie

Wij leven in een voortdurend veranderende maatschappij en moeten ons voortdurende aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Dit is ook het geval met onze klanten. Organisatiestructuren veranderen, bedrijven worden overgenomen, verplaatst of bij elkaar gevoegd. Met elke verandering is er de noodzaak om de processen, werkinstructies en masterdata te controleren.

Naast migraties en complete implementaties staat XIBIS bekend om het optimaliseren van ERP-programmatuur. Ons pragmatisme en vooral onze creativiteit zorgen voor oplossingen die het de gebruiker mogelijk maken op een efficiënte en prettige wijze zijn werkzaamheden binnen het pakket te verrichten.

Knel- en irritatiepunten bij ERP-gebruikers hebben geleid tot honderden “slimme” en vooral betaalbare oplossingen die door XIBIS zijn gerealiseerd. Oplossingen die geen onderhoudskosten vergen en die het snel installeren van servicepacks niet in de weg staan.

Veel van deze optimalisaties worden gerealiseerd met behulp van customizing. Onder customizing verstaan wij het aanpassen / optimaliseren van standaard functies binnen de ERP-programmatuur. Hierbij valt te denken aan eigen overzichten en scherm lay-outs en het vereenvoudigen en versnellen van invoer (bijv. order-entry). XIBIS beschikt over kennis, vaardigheid, ervaring en vooral creativiteit om de gewenste aanpassingen op een efficiënte manier te realiseren.