16/11/2016

Plantool

Orderplanning in Baan IV, maar ook in Infor LN, is vaak arbeidsintensief en levert (te) weinig echt inzicht op. Toch is plannen een “must” om uw project en/of productie goed aan te sturen.

XIBIS heeft daarom een volledig met Baan IV en Infor LN geïntegreerd Plantool ontwikkeld waardoor plannen wel echt mogelijk wordt.

De XIBIS Plantool heeft o.a. de volgende mogelijkheden

 • Plannen van alle capaciteitsbeslag van lopende SFC orders en de geadviseerde productieorders orders in 1 overzicht
 • Plannen tegen eindige capaciteit
 • Eenvoudig simuleren met orders en beschikbare capaciteit
 • Collectief aanpassen/verschuiven van planningen bij voorbeeld per order, per compleet project, per afdeling etc.
 • In 1 oogopslag totaal overzicht van bezetting van alle planeenheden en de bottlenecks
 • Aanpassen van hours-to-go, beschikbare capaciteit per order, manbezetting etc.
 • Opties om ook nog niet in Baan / Infor LN bestaande orders mee te nemen in capaciteitsbeslag
 • Relatie direct zichtbaar tussen productieorders, project en verkooporder(s)
 • Inzicht in materiaal beschikbaarheid

De uitkomsten van de Plantool worden verwerkt in Baan IV / Infor LN zodat alle materiaal- en capaciteitsbehoeftes in Baan bijgewerkt worden.

Diverse bedrijven hebben al ervaren dat de XIBIS Plantool leidt tot:

 • Forse tijdbesparing: het plannen kost veel minder tijd
 • Kwaliteitsverbetering van de planning: er is nu tijd om meer aandacht te besteden aan “slim” plannen, omdat het eenvoudige, maar arbeidsintensieve herplannen veel minder tijd vraagt
 • Kostenreductie dankzij effectievere inzet van mensen en middelen en de hieraan gekoppelde materiaalaansturing