10/08/2016

Inkoop

Aangepast adviesalgoritme voor inkoop- en productie orders

Vaak worden inkoop- en productie orders handmatig aangemaakt, omdat standaard Baan niet de gewenste berekeningswijze hanteert. Xibis kan in principe iedere gewenste berekening op eenvoudige wijze mogelijk maken, met name afwijkende sic-algoritmes zijn al diverse malen gemaakt.

Geïntegreerd prijzenbeheer in Baan en Excel

Xibis heeft een oplossing voor het beheer van Baan prijslijsten, waarbij deze beheerd en aangepast kunnen worden in Excel en Baan. Basisopzet is dat vanuit Excel de Baangegevens opgehaald worden, waarna in Excel de wijzigingen aangebracht worden. Daarna worden ze weer automatisch in Baan verwerkt. Hiermee is aanpassen van prijzen vele malen eenvoudiger en zijn de prijslijsten (ook) in Excel beschikbaar: handig om aan uw klanten of vertegenwoordigers ter beschikking te stellen.

Goederen ontvangstbon met indicatie

Bij ontvangst van de inkoopgoederen is het erg handig als de magazijnmedewerker op zijn goederen ontvangstbon een melding krijgt of de ontvangen goederen direct uitgegeven moeten worden op een productieorder, of dat de goederen opgeslagen moeten worden in het magazijn. Xibis heeft deze efficiency-verbetering in het magazijn al eens gerealiseerd.

Aanpassing procedures

Vaak zijn ooit bij de implementatie van Baan bepaalde procedures ingeregeld voor de verwerking van inkooporders. In de huidige praktijk blijken er vaak overbodige handelingen of juist missende zaken te bestaan. Xibis heeft ervaring hier organisatorische of software oplossingen voor te realiseren.

Inkoopprijs artikelbestand updaten op basis van prijslijstprijs

Op het veld “inkoopprijs” in het artikelbestand is vaak de kostprijs gebaseerd, maar het is vaak de bruto prijs. De netto prijs staat in de prijslijsten. Xibis heeft een oplossing gemaakt waarmee het veld “inkoopprijs” gevuld wordt met de inkoopprijs gebaseerd op de prijslijst. Dit voorkomt veel dubbel werk en verhoogt de kwaliteit van de data.

Monitor Inkoopresultaat Inforay

Xibis heeft, gebruikmakend van de mogelijkheden binnen Inforay, een set inkoopmonitoren gebouwd die vanuit vele invalshoeken inzicht geven in de resultaten van ordergerelateerde inkopen. Deze monitoren maken het mogelijk het inkoopgedrag kritisch te volgen. Zo wordt het inkoopresultaat uitgesplitst in ”echt” prijsverschil en het prijsverschil dat is ontstaan door koersverschil. Ook wordt zichtbaar of het inkoopresultaat is ontstaan bij de goederenontvangst of bij het goedkeuren van de inkoopfactuur. Veel extra informatie die geen extra tijd kost omdat de overzichten automatisch gegenereerd worden.

Inlezen prijslijsten leveranciers of klanten

Het automatisch inlezen en verwerken van elektronische prijslijsten gebaseerd op files van leveranciers of klanten bespaart veel tijd en voorkomt fouten.

Overzicht uitbestedingen per productieorder

Veel Baanklanten gebruiken niet de standaard Baan uitbestedingsmethodiek van SFC maar hebben een eigen variant hier op ontwikkeld. Hierop gebaseerd heeft Xibis diverse overzichten gemaakt om de voortgang van uitbestedingen weer te geven.

Relatie verkooporders en inkooporders

Standaard Baan kan inkooporders voor verkooporders genereren in een verhouding 1:1.
Xibis heeft een oplossing waarbij een 1:N relatie mogelijk is. Tevens kunnen de gelegde relaties getoond worden in reports en forms.

Uitbestedingorders geautomatiseerd verwerken

Bedrijven die in Baan met uitbestedingsorders werken weten dat zij bij terug ontvangst van de goederen deze ontvangst 2 maal binnen moeten melden. Eenmaal op de uitbestedingsorder en eenmaal op de productie-order. Xibis heeft een oplossing bedacht die het mogelijk maakt om de twee handelingen te vervangen door een. Dit geeft, uiteraard afhankelijk van de situatie, een flinke tijdwinst.