16/02/2017

Diversen

Aanmaken artikelen vanuit een extern pakket

Op basis van een zeer beperkt aantal gegevens kan in Baangeautomatiseerd een artikel aangemaakt worden. Als deze in een file aangeleverd worden kan de aanmaak verder volledig geautomatiseerd gebeuren.

Baan printverslag in PDF-formaat

Xibis heeft een eenvoudige en goedkope oplossing voor het opslaan van Baan printverslagen in PDF-formaat. Hiermee is het mogelijk documenten te mailen met de standaard PDF-functionaliteit zodat documenten door de ontvanger niet aan te passen zijn.

Bijlezen gegevens uit ander bedrijfsnummer

Xibis heeft een oplossing gemaakt waarbij een klant in slechts 1 Baanbedrijf gegevens vastlegt (voorbeelden: prijslijsten en stuklijsten), maar deze gegevens worden op bepaalde documenten gebruikt in alle andere Baanbedrijven. Gevolg: eenmalig gegevens vastleggen en onderhouden, maar deze toch in meerdere bedrijven kunnen gebruiken.

EDI geïntegreerd met Baan

Xibis heeft ervaring met:

  • Koppeling tussen Baan en een extern EDI-pakket, met zeer beperkt gebruik van EDI binnen Baan
  • Externe EDI binnen BaaN: EDI tussen BaaN-gebruiker en een externe klant/leverancier
  • Interne EDI binnen BaaN: EDI tussen verschillende BaaN-bedrijven in één Baan-omgeving

Deze EDI-toepassingen betroffen met name Verkoop (forecast, inkomende order, pakbon, factuur). Aan de standaard Baan EDI-oplossingen kan Xibis desgewenst extra functionaliteiten toevoegen, bij voorbeeld om in standaard Baans EDI ontbrekende gegevens mee te zenden, zoals partijgegevens van geleverde artikelen.

Gebruik van Baan-jobs

Het eenmalig inregelen van jobs voor batchgewijze (nacht)verwerking van repeterende groepen van sessies (voorbeeld: financiële mutaties doorboeken en verwerken) kan veel tijd besparen en voorkomt het “vergeten” van bepaalde handelingen.

Bouwen update sessies

Xibis heeft veel ervaring met het bouwen van update sessies t.b.v. bij voorbeeld het converteren van gegevens c.q. geautomatiseerd vullen van tabellen.