10/08/2016

Voorraad

Ander uitslagalgoritme in ILC

Standaard Baan kent 3 soorten uitslagalgoritmen (fifo/lifo/locatievolgorde). Xibis heeft oplossingen gerealiseerd waarbij middels een ander uitslagalgoritme door het systeem uitslagadviezen gegenereerd worden, welke wel aansluiten bij de behoefte van de klant.

Controle op voorraad van multi-level stuklijstcomponenten

Standaard Baan geeft geen onderbouwing van de voorraadpositie van een maakdeel zonder het aanmaken van een order.
Xibis heeft een oplossing waarbij de voorraadstand van alle noodzakelijke componenten (multi-level) gepresenteerd wordt, zodat de vraag “wat kunnen we toezeggen gezien de materiaalvoorraad” beantwoord kan worden zonder het aanmaken van een order (dus zonder MRP/SIC).

Cycle counting

Xibis heeft een oplossing voor cycle counting gemaakt waarbij op basis van de ABC analyse er dagelijks telorders met een gelimiteerd aantal regels gegenereerd worden in plaats van periodiek één grote telorder. Voordeel van deze methodiek is dat de inspanning uitgesmeerd wordt over de periode en het tellen niet aan het einde van een periode een zware belasting voor de organisatie is. Uiteraard is de frequentie van het tellen conform de ABC-analyse.

Gebruik partijenbeheer (LTC)

Xibis heeft veel ervaring met het inrichten van partijenbeheer (LTC) in Baan. Toepassingen van partijenbeheer betroffen zowel registratie van kenmerken (analyse gegevens van partij) als het uniek identificeren van partijen (pallets) voor toepassing van RF en barcodering in het magazijn.

Herinrichten en/of uitzetten locatie beheer (ILC)

In standaard Baan is het niet mogelijk ILC uit te zetten als het eenmaal aangezet is.
Xibis heeft ervaring met het uitzetten van ILC, maar ook met het herinrichten van ILC. Voorbeelden: andere opbouw locaties, dan wel locaties weghalen (inclusief overhevelen voorraden), zonder ILC uit te zetten.

Interface tussen Baan, Gigasoft en Leanlift

Recentelijk heeft Xibis een koppeling gerealiseerd tussen Baan en Gigasoft Extended. Gigasoft is een WMS-pakket dat gebruikt wordt om artikelen in een Hänel Leanlift te beheren, een “paternosterkast” in het magazijn. Door deze koppeling is het mogelijk om orders vanuit Baan rechtstreeks over te zetten naar Gigasoft om hierna op een eenvoudige wijze orders te picken of voorraad aan te vullen.

Kopieerprogramma artikelen t.b.v. deels centraal en deels decentraal beheer

Voor een klant welke één master-artikelbestand heeft is een oplossing gemaakt om een deel van deze basisgegevens te kopiëren naar een ander baanbedrijf. Hiermee kon een inrichting gecreëerd worden waarin centrale en lokale artikelgegevens gecombineerd werden en waardoor wel centraal het artikelnummer bepaald en gesynchroniseerd kon worden.

Voorraadcorrecties collectief verwerken vanuit een aangeleverde file

Xibis kan in een file aangeleverde voorraadstanden verwerken in Baan, alsof de gegevens handmatig verwerkt zouden worden door de gebruiker: alle loggingen en gegevens worden correct verwerkt, maar het is een geautomatiseerd in plaats van een handmatig verwerkingsproces.