10/08/2016

Verkoop

Aanpassing procedures

Vaak zijn ooit bij de implementatie van Baan bepaalde procedures ingeregeld voor de verwerking van inkooporders. In de huidige praktijk blijken er vaak overbodige handelingen of juist missende zaken te bestaan. Xibis heeft ervaring hier organisatorische of software oplossingen voor te realiseren.

Klantspecifieke prijzenoverzichten

Xibis heeft oplossingen gemaakt voor het presenteren van klantspecifieke prijsoverzichten gebaseerd op (de combinatie van) prijs- en kortingslijsten en standaard prijzen. Overzichten kunnen zowel op papier als in (Ascii- of Excel) file aangeleverd worden. Hiermee kunt U een klant voorzien van een prijslijst gebaseerd op zijn specifieke situatie en condities.

Koppeling van verkooporder aan inkooporder zonder EDI

Als bedrijven tot hetzelfde concern behoren komt het vaak voor dat bij een verkoop in bedrijf A een inkooporder wordt aangemaakt voor een zusterbedrijf B. Deze inkooporder wordt dan op papier of per mail bij bedrijf B aangeleverd en wordt daar handmatig als verkooporder ingevoerd. Xibis heeft een oplossing bedacht die het mogelijk maakt om de inkooporder van bedrijf A automatisch om te zetten in een verkooporder bij bedrijf B. Deze pragmatische oplossing wordt gerealiseerd zonder gebruik te maken van de complexe EDI-module.

Geïntegreerd prijzenbeheer in Baan en Excel

Xibis heeft een oplossing voor het beheer van Baan prijslijsten, waarbij deze beheerd en aangepast kunnen worden in Excel en Baan. Basisopzet is dat vanuit Excel de Baangegevens opgehaald worden, waarna in Excel de wijzigingen aangebracht worden. Daarna worden ze weer automatisch in Baan verwerkt. Hiermee is aanpassen van prijzen vele malen eenvoudiger en zijn de prijslijsten (ook) in Excel beschikbaar: handig om aan uw klanten of vertegenwoordigers ter beschikking te stellen.

Vereenvoudigde verkooporderinvoer

Xibis heeft oplossingen waarbij na het invoeren van uitsluitend debiteur, artikel, aantal, leverdatum een sessie gestart wordt welke de volgende acties allemaal geautomatiseerd zonder enige tussenkomst van de gebruiker voor deze gegevens afhandelt: verkooporderkop- en regel aanmaken, orderbevestiging en magazijnbon printen, project genereren, productie-order aanmaken en vrijgeven.

Verkooporders schedulen

Xibis heeft oplossingen verzorgd waarbij op basis van enerzijds de door de klant gevraagde leverdatum in een verkooporder en anderzijds de beschikbare voorraad automatisch in de verkooporder de eerst mogelijke leverdatum geplaatst wordt. Hierbij wordt ook rekening gehouden met criteria als “wie het eerst ordert, heeft 1e recht op de goederen” en “vaste leverdagen” voor een klant (bij voorbeeld alleen op woensdag leveren).