10/08/2016

Urenverantwoording

Productieorder-uren en uitvalanalyse

De registratie van uitval per bewerking en met name ook de reden van uitval is moeizaam in Baan. Toch kan meer inzicht hebben in uitval zeer waardevol zijn. Xibis heeft hier al een passende oplossing voor bedacht.

Vereenvoudigde invoer urenregistratie (zowel met als zonder barcodering)

In standaard Baan is het verwerken van de urenregistratie arbeidsintensief en vereist een on-line verbinding met het Baansysteem. Xibis heeft oplossingen gemaakt waarbij de invoer vereenvoudigd wordt en tevens niet rechtstreeks in Baan plaats hoeft te vinden.

Voordelen/kenmerken hiervan zijn:

  • Vereenvoudigde invoer bespaart tijd en verhoogt acceptatiegraad bij gebruikers
  • Invoer kan ook buiten Baan plaatsvinden en later ge├»mporteerd worden in Baan
  • Er is dus ook niet voor iedere gebruiker een Baanlicentie benodigd (kostenbesparing!)