10/08/2016

Planning

Aanpassen productieplanning

De Baan productieplanning wordt hierbij gedownload naar een Excel applicatie. In deze applicatie kan de klant zijn eigen wensen en eisen m.b.t. de planning verwerken. De in Excel bepaalde planning wordt weer naar Baan terug gezet, waarbij de Baanplanning gebaseerd wordt op de Excelplanning. Hiermee is het mogelijk de flexibiliteit van Excel te combineren met de data van Baan. XIBIS heeft dergelijke oplossingen zowel voor de SFC als de PRP-omgeving gemaakt.

Diverse overzichten MRP-productie-adviezen

XIBIS heeft diverse klantspecifieke aanpassingen gemaakt om de MRP-productie- en inkoopadviezen te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn:

  • andere sorteringen
  • meer informatie

Harde relatie in productieplanning tussen verkoop- en productieorders

In standaard Baan is het niet mogelijk een relatie tussen een verkooporder en een productieorder te leggen zonder gebruikmaking van de projectenmodule (PCS).
XIBIS heeft een oplossing gemaakt waarbij een harde relatie in de productieplanning tussen verkoop- en productieorders zonder gebruikmaking van PCS gelegd kan worden. Dit vergroot het inzicht in de planning en maakt de productie-voortgangsbewaking per verkooporder mogelijk.

Interface tussen medewerkerplanning en de beschikbare afdelingcapaciteit in Baan

XIBIS heeft een oplossing waarin in een externe database de medewerkerplanning met geplande af- en aanwezigheid wordt bijgehouden. Met behulp van een interface tussen BaaN en de externe database, wordt de beschikbare capaciteit per afdeling in BaaN beïnvloed.

Koppeling SMA (machine- of matrijsonderhoud) met productieplanning

Standaard Baan heeft geen koppeling tussen de productiemodule (SFC of PMG) en de service module (SMA).
XIBIS heeft een oplossing gemaakt waarbij in SMA het machine- of matrijsonderhoud (correctief en preventief) beheerd wordt, (mede) gebaseerd op een integratie met SFC of PMG:
de aansturing van het preventief onderhoud gebeurt op basis van productieplanning en vanuit SFC of PMG gerapporteerde draaiuren of geproduceerde aantallen (dus onderhoudsaansturing gebaseerd op gebruik/productie en niet zoals standaard SMA op basis van kalendertijd).

Machine of afdeling plannen tegen eindige capaciteit

Baan plant standaard altijd tegen oneindige capaciteit een afdeling of machine. XIBIS heeft een aantal opties gemaakt om productieorders automatisch “kop-staart” te leggen gebaseerd op zelf te bepalen prioriteitsregels. Bij het “kop-staart” leggen wordt volledig rekening gehouden met de bedrijfskalender etc., en tevens worden alle gerelateerde bewerkingen opnieuw ingepland. Met de XIBIS-oplossing is het plannen tegen eindige capaciteit in Baan mogelijk op een heel pragmatische, flexibele en eenvoudige, maar vooral goedkope manier.

Materiaalbehoefteberekening per dag i.p.v. per bewerking met aanstuurdocument

Standaard Baan veronderstelt dat ook bij gefaseerd verbruik (bijvoorbeeld 1000 kg per dag gedurende 10 dagen) bij aanvang van de bewerking alle materialen beschikbaar moeten zijn. Op deze aanname is de Baan materiaaladvisering gebaseerd.
XIBIS heeft een oplossing waarbij de materiaalbehoefte per dag berekend wordt. Dit kan op een report geprint worden, maar ook verwerkt worden in een inkoop- of productie-advies.

Materiaalinzicht

XIBIS heeft heel veel verschillende oplossingen bedacht en ontwikkeld om klanten meer inzicht te geven in hun materiaalhuishouding. Voorbeelden hiervan zijn:

  • inzicht in MRP-adviezen
  • inzicht in herplanningsboodschappen MRP
  • inzicht in beschikbare voorraad per order, inclusief tijdvak en reserveringen
  • voorraadsituaties per stuklijst (single en multi-level)
  • voorraadsituaties per project
  • materiaalverbruik per periode
  • etc.

Multi-view MRP- productie- en inkoopadviezen

Standaard Baan geeft geen onderbouwing hoe een SIC-advies tot stand gekomen is.
XIBIS heeft een oplossing waarbij de onderbouwing gepresenteerd wordt (alle gerelateerde orders en artikelstuurgegevens worden getoond).

Onderbouwing SIC-productie- en inkoopadviezen

Standaard Baan geeft geen onderbouwing hoe een SIC-advies tot stand gekomen is.
XIBIS heeft een oplossing waarbij de onderbouwing gepresenteerd wordt (alle gerelateerde orders en artikelstuurgegevens worden getoond).

Productieplanningoverzicht per afdeling inclusief onderbouwing

Standaard Baan laat in de afdelingsbezetting alleen de geplande uren zien.
XIBIS heeft een oplossing gemaakt waarbij per afdeling tevens een onderbouwing gegeven wordt voor welke verkoop- of productieorders de betreffende productieorder bestemd is.
Tevens kan de beschikbaarheid van materiaal inclusief de geplande ontvangsten van materiaal getoond worden.