10/08/2016

Financiële Administratie

Aansluiting logistiek en Finance

De logistieke en financiële gegevens m.b.t. voorraadwaarde, onderhanden werk en nog te ontvangen facturen zouden aan moeten sluiten en eventuele verschillen moeten verklaarbaar zijn. Regelmatig biedt Xibis hulp bij deze problematiek door zowel conceptueel, softwarematig als organisatorisch deze aansluiting met klanten te realiseren.

IBAP

In INFOR ERP LN behoort het tot de standaard mogelijkheden maar het ontbreekt in Baan 4: het afletteren van grootboekrekeningen. Het verklaren van de saldi van de grootboekrekeningen in Baan 4 kan zeer arbeidsintensief zijn. Bij veel bedrijven worden de (tussen)rekeningen handmatig afgeletterd en worden de posten van de voorafgaande maanden opnieuw bekeken en afgevinkt op de nieuwe uitdraai. Het hoeft niet op deze manier. Xibis heeft het afletterprogramma IBAP ontwikkeld waarmee de mutaties van grootboekrekeningen éénmalig afgeletterd worden en waarin deze aflettering wordt bewaard. Op deze manier komt men iedere post maar één keer tegen en is een snelle verklaring van het grootboeksaldo mogelijk. Een gebruikersvriendelijk en tijdsbesparende oplossing.

Inzicht in omzet en resultaat per Business Unit

Xibis heeft een oplossing ontworpen voor klanten die binnen 1 Baanbedrijf in logistiek zowel als Finance inzicht willen hebben in de omzet, kosten en resultaten per Business Unit. De inrichting van zowel logistiek, de financiële integratie als Baan Finance worden daarbij tegen het licht gehouden. Maar met een adequate inrichting kan uit Baan zeer veel inzicht gegeven worden.

Kopieerprogramma debiteuren t.b.v. deels centraal en deels decentraal beheer

Voor een klant welke één master-debiteurenbestand heeft is een oplossing gemaakt om een deel van deze basisgegevens te kopiëren naar een ander baanbedrijf. Hiermee kon een inrichting gecreëerd worden waarin centrale en locale artikelgegevens gecombineerd werden en waardoor wel centraal het artikelnummer bepaald en gesynchroniseerd kon worden.

Printen van anonieme OHW-lijst in het verleden

De Onderhanden werkenlijst van Baan moet normaal gesproken altijd on-line geprint worden en kan nadat er weer mutaties gedaan zijn in logistiek niet nogmaals “in het verleden” geprint worden. Xibis heeft een oplossing bedacht waardoor het wel mogelijk is de OHW-lijst in het verleden alsnog te printen.

Stroomlijning financiële integraties

Xibis heeft ruime ervaring met het stroomlijnen van de financiële integraties. Dit betekent vaak vereenvoudigen maar ook adequaat toespitsen van de integraties op de huidige.