15/02/2017

Master data verbeteringen

De masterdata gegevens vormen de fundering voor alle logistieke acties in ERP.

Indien bijvoorbeeld de routingen, stuklijsten, prijzen, maar ook de diverse artikelgegevens rondom voorraadbesturing niet correct zijn leidt dat tot foute adviezen / inzichten / aansturing in ERP.

Hierdoor zijn bijvoorbeeld de inkoop- en productie adviezen onbetrouwbaar.

Xibis heeft bij diverse klanten hier verbeteringen in doorgevoerd o.a. met behulp van “Sanity reports”: logica checks op de master data waarbij op consistentie van gegevens gecontroleerd wordt en data in samenhang getoond wordt aan de gebruikers in bijvoorbeeld Excel. Door gegevens uit diverse tabellen te combineren in één overzicht is het controleren en daarna aanpassen eenvoudiger.

Op basis van die overzichten kunnen dan correctieve en preventieve maatregelen getroffen worden.